Algemeen

Met een langere ondertitel

Een ondertitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Algemeen
Wie is nu waar verantwoordelijk voor in een organisatie?
In de scheepvaart is dat erg duidelijk. Daar geldt: Regel 1. De kapitein heeft gelijk.
Regel 2. Als de kapitein niet gelijk heeft, dan treedt automatisch regel 1 in werking.
Naar verantwoordelijkheid vertaald in een arbeidsorganisatie: Regel 1. De kapitein is verantwoordelijk.
Regel 2. Als de kapitein niet verantwoordelijk lijkt, treedt automatisch regel 1 in werking.
Dit is duidelijk. De structuur en de rollen aan boord zijn glas helder.
Het is een samenwerkingsverband van mensen in formele functies die met behulp van middelen en regels het gemeenschappelijke (bedrijfs)doelstellingen realiseren.

De mens in de kapiteinsfunctie is eindverantwoordelijke voor het schip. Hij delegeert delen van deze verantwoordelijkheid aan de mensen die aan boord de officiersfuncties hebben: zìjn officieren.

Als mensen zijn we gelijkwaardig, maar onze functie's hoeven dat niet te zijn.

Wat aan boord van een schip geldt, geldt ook 'aan de wal'.

Ook hier een mens in een formele functie met de eindverantwoordelijkheid. En mensen in formele functies met gedelegeerde deelverantwoordelijkheden. Glashelder.


En toch, waarom zijn er in organisaties 'aan de wal' toch zo vaak misverstanden in het samenwerkingsverband? Lijken de menselijke en functionele relaties door elkaar gehaald te worden en zijn verantwoordelijkheden bronnen van de miscommunicatie?

Zo zien wij dat:    
Arbeidsovereenkomst
 
de werkgever sluit een Arbeidsovereenkomst met de werknemer.In de arbeidsovereenkomst staat waar de werknemer aan moet voldoen om zijn functie goed uit te voeren.
In de arbeidsovereenkomst staan ook de arbeidsvoorwaarden waarmee de werknemer gefaciliteerd wordt om die functie bij de werkgever te vervullen.
Op basis van de arbeidsovereenkomst hebben dus beide partijen een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid is wederkerig maar wel totaal verschillend.
Over het algemeen zijn de arbeidsovereenkomst gebaseerd om zich juridisch in te dekken voor als het mogelijk mis gaat en niet om zo optimaal mogelijk te functioneren.
Performens Management kan uw arbeidsovereenkomst scannen om een optimaal startpunt te krijgen zonder daarbij de juridische aspecten uit het oog te verliezen.
De verantwoordelijkheid van de Werknemer:
De werknemer is verantwoordelijk voor de relatie met zijn werkgever maar de werkgever is verantwoordelijk om de werknemer in staat te stellen die relatie goed te houden.
En ook: de werknemer is verantwoordelijk voor het (in de ogen van de werkgever) goed uitvoeren/ invullen van zijn functie.
 

De verantwoordelijkheid van de Werkgever:
de werkgever is verantwoordelijk om de werknemer in staat te stellen die relatie goed te houden en zijn functie goed in te vullen.

Bij het "goed" houden van de relatie is een goede, persoonlijke communicatie een voorwaarde.
Bij het goed houden van de relatie is een goede persoonlijke communicatie een voorwaarde: samen hebben zij het over de interpretatie van het begrip "goed".
En tenslotte, ook voor die communicatie: mensen zijn gelijkwaardig, hun functies hoeven dat niet te zijn. 

Een langere ondertitel