Aytink v.h. Performens

Een leven lang leren: de ontwikkeling van het gedachtegoed gaat door.

Performens leiderschap: Leiderschap "by excellence"
Wilt u uw organisatie verder ontwikkelen? Verdere optimalisatie van inzet van middelen en benutten van kansen? En weet ook u, als geen ander, dat uw medewerkers daarbij van doorslaggevend belang zijn? Dat de tijd, dat optimalisatie bereikt kon worden door de mens aan te sturen als een productiemiddel dat voortdurend gecontroleerd moest worden, definitief achter ons ligt?

Dan nodigt Remco Perfors u van harte uit tot die nieuwe kijk op organisaties, op samenwerking en op de rollen van werkgevers en werknemers. Dan ziet u ook, net als Remco, uzelf en uw medewerkers als zelfstandig personen, die letterlijk en figuurlijk staan voor hun functie. Wiens unieke talenten goud waard zijn voor het verder ontwikkelen van uw organisatie.

Performens Leiderschap: Leiderschap "met lef".
Het leiderschap dat daarvoor nodig is, noemen wij 'Performens Leiderschap': Sterker maken van sterke mensen in een sterke organisatie en sturen op de kwaliteit van de verbinding tussen de mensen, die zich dààr voor inzetten.

'In de twintigste eeuw wist het management de productiviteit van de arbeider met een factor vijftig te vergroten. Voor Managers die zo'n succes in de 21e eeuw voor ogen staan, ligt de uitdaging om de productiviteit vergroten van zowel het kenniswerk als de kenniswerker.' Peter Drucker

De 'manager by excell' controleert en beheerst de medewerkers.
De 'manager by exellence' faciliteert zijn medewerkers, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn. Dààr stuurt hij op. En op de kwaliteit avn de onderlinge verbinding tussen die mensen.
De medewerkers krijgen en benutten veiligheid en ruimte om hun talenten, ook mèt elkaar, in te zetten. Zij zijn de kenniswerkers: ze geven zelf inhoud aan hun functie, vergaren kennis en ervaringen en delen deze met anderen binnen en buiten de organisatie.
Op deze manier vermenigvuldigt kennis zichzelf met een onbekend grote factor en ontwikkelt de organisatie zich nog sneller.

Er is lef voor nodig om dit te doen. Lef om te mogen blunderen. Dit is immers van onschatbare waarde voor de levenskracht van de organisatie. Zoals Loesje ons heeft geleerd:'Het meervoud van lef is leven!'

Performens staat achter de "manager by excellence".
We noemen het liever 'leiderschap'. Met het Performens Leiderschaps-programma: een verrassend eenvoudige visie die verbluffend doeltreffend is. Direct inzetbaar en met onmiddellijk resultaat voor organisatieontwikkeling, voor duidelijke verantwoordelijkheden in organisaties en arbeidsrelaties.
Met arbeidsvoorwaarden, die dit faciliteren en de vaste kosten laag houden.
Performens leiderschap is inspirerend, vitaal en direct in te zetten. Performens Leiderschap is sturen 'by excellence'.

Mogen wij u uitnodigen? Klik dan door of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.